Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks bepaalt de overheid met  welk percentage de huren maximaal worden verhoogd. De verhuurder mag op grond van het vastgestelde percentage eenmaal per jaar de huur verhogen. Die verhoging gaat in op 1 juli van elk jaar. Voor vrije sector woningen geldt geen maximale huurverhoging. U wordt vooraf op de hoogte gesteld van de nieuwe huurprijs.

Wilt u meer weten over de regelgeving  van de rijksoverheid met betrekking tot de jaarlijkse huurverhoging kijk dan bij  het onderwerp 'Huurverhoging' op de website van de Rijksoverheid.

Hoofdkantoor

Twinta hoofdkantoor
 
Twinta
H.Hartstralaan 100
7555 PJ  Hengelo
Postbus 506
7550 AM Hengelo