Beëindiging huurovereenkomst

U kunt iedere dag van de maand bij Twinta uw huur opzeggen. Wel moet u rekening houden met een wettelijke opzegtermijn van minimaal één maand. Let op dat de maand opzegtermijn  in gaat op de dag dat Twinta de opzegging schriftelijk van u ontvangt.

Invullen formulierTerug naar overzicht

Beëindiging huurovereenkomst

U kunt de huur opzeggen via onderstaande formulieren. Als wij de huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging. Hierin staat precies vermeld op welke datum wij uw huurovereenkomst ontbinden. Tevens staat in deze brief de datum voor de voorinspectie. Voor de eindinspectie dient u zelf contact op te nemen met één van de woonconsulenten. Zij plannen samen met u een afspraak.

Huuropzegging    Huuropzegging bij overlijden

Voorinspectie

Ongeveer een week na de opzegging van de huur van uw woning, zal de huismeester/onderhoudsmedewerker van Twinta langskomen voor de voorinspectie. De voorinspectie dient als een inventarisatie van de huidige staat van de woning. U krijgt als huurder tot de eindinspectie de tijd om eventuele gebreken te herstellen. Bij de eindinspectie moeten deze zaken op orde zijn, de huismeester zal hier op toezien.

Naast een volledige ontruiming van uw woning, attendeert Twinta u op het volgende:

 • Keuken, badkamer en toilet schoon
 • Wand en vloertegels heel
 • Berging/schuur/ balkon bezemschoon en leeg
 • Deuren, ramen en kozijnen onbeschadigd en schoon
 • Gehele woning leeg en bezemschoon
 • Vloerbedekking en resten zoals lijm op vloeren en trap verwijderen.
 • Tuin wordt onkruidvrij en netjes achtergelaten
 • Container(s) schoon en leeg
 • Schakelaars, stopcontacten en deurkrukken onbeschilderd en in goede staat
 • Wanden en vloeren zijn schroef- en spijker vrij gemaakt
 • Schilderwerk is netjes en intact. Geen rood of zwart of opvallende kleuren.
 • Ernstige beschadigingen (vastgesteld bij de voorinspectie) zijn hersteld.
 • Naambordjes of alarmeringen niet verwijderen.
 • Vulslang, ontluchtingssleutel en afvalpas blijven in de woning achter
 • Vensterbank, orgineel zonder verf.
 • Stop gooststeen aanwezig.
 • Voldoet de electra? Geen zelfmontage. Zijn kroonsteentjes aanwezig.
 • Na verwijderen vloerbedekking dienen eventuele gaten dichtgemaakt te worden.

  (De vloer dient vloerbedekking klaar te zijn)

 

 

Eindinspectie

Bij de eindinspectie komt de huismeester voor de tweede en tevens laatste keer voor de oplevering van uw woning. Na een volledige inspectie, van onder andere bovenstaande punten (zie 'aandachtspunten voorinspectie'), ondertekent u een formulier en levert u de sleutels en eventuele toegangspas in. Als tijdens de controle blijkt dat bepaalde zaken niet goed hersteld zijn dan zal de huismeester deze kosten bij u in rekening brengen. Dit geldt eveneens voor ontbrekende sleutels en toegangspassen.

Overname van goederen

Voor de overname van goederen (zoals laminaat of raambekleding) moet het ‘overname formulier’ ingevuld worden. Het overname formulier ontvangt u van ons bij de schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. U maakt zelf afspraken met de nieuwe huurder over de overname van goederen. Twinta speelt hierin geen rol. De nieuwe huurder is na de ondertekening van het formulier verantwoordelijk voor de overgenomen goederen.

Als er geen overname van goederen plaats vindt dan moet de woning schoon en leeg opgeleverd worden. Als de woning niet leeg is dan worden de kosten die door Twinta gemaakt zijn, bij u in rekening gebracht.

Hoofdkantoor

Twinta hoofdkantoor
 
Twinta
H.Hartstralaan 100
7555 PJ  Hengelo
Postbus 506
7550 AM Hengelo