Beëindiging huurovereenkomst

U kunt iedere dag van de maand bij Twinta uw huur opzeggen. Wel moet u rekening houden met een wettelijke opzegtermijn van minimaal één maand. Let op dat de maand opzegtermijn  in gaat op de dag dat Twinta de opzegging schriftelijk van u ontvangt.

Invullen formulierTerug naar overzicht

Beëindiging huurovereenkomst

U kunt de huur opzeggen via onderstaande formulieren. Als wij de huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging. Hierin staat precies vermeld op welke datum wij uw huurovereenkomst ontbinden. Tevens staat in deze brief de datum voor de voorinspectie. Voor de eindinspectie dient u zelf contact op te nemen met één van de woonconsulenten. Zij plannen samen met u een afspraak.

Huuropzegging    Huuropzegging bij overlijden

Voorinspectie

Ongeveer een week na de opzegging van de huur van uw woning, zal de huismeester/onderhoudsmedewerker van Twinta langskomen voor de voorinspectie. De voorinspectie dient als een inventarisatie van de huidige staat van de woning. U krijgt als huurder tot de eindinspectie de tijd om eventuele gebreken te herstellen. Bij de eindinspectie moeten deze zaken op orde zijn, de huismeester zal hier op toezien.

Naast een volledige ontruiming van uw woning, attendeert Twinta u op het volgende:

 • De gehele woning inclusief balkon/berging/schuur moeten leeg en bezemschoon zijn
 • De keuken, badkamer en het toilet moeten schoon zijn, geen schimmels, kalkaanslag en vuilresten
 • Wanden en plafonds: Moeten onbeschadigd zijn, geen scheuren en vrij van haakjes, spijkers, schroeven en pluggen
 • Deuren, ramen, kozijnen en vensterbanken : Moeten onbeschadigd en schoon zijn
 • Vloeren: Na verwijderen van tapijt en/of laminaat (als de nieuwe huurder die niet overneemt) lijmresten verwijderen en gaten dichtmaken. De vloer dient woonbedekking klaar te zijn
 • Tuin wordt onkruidvrij en netjes achtergelaten
 • Container(s) schoon en leeg achterlaten
 • Lichtschakelaars, stopcontacten: Moeten onbeschadigd, verfvrij en veilig zijn
 • Lampen verwijderen en losse draden afschermen met kroonsteentjes of fitting
 • Schilderen/sauswerk: Moeten netjes en intact zijn, eventueel gekleurde wanden/kozijnen wit opleveren (huismeester beoordeelt dit)
 • Naambordjes, personenalarmering, vulslang, ontluchtingssleutel, afvalpas, gootsteenstoppers moeten in de woning blijven
 • Ernstige beschadigingen en gebreken (vastgesteld bij de voorinspectie) herstellen

 

 

Eindinspectie

Bij de eindinspectie komt de huismeester voor de tweede en tevens laatste keer voor de oplevering van uw woning. Na een volledige inspectie, van onder andere bovenstaande punten (zie 'aandachtspunten voorinspectie'), ondertekent u een formulier en levert u de sleutels en eventuele toegangspas in. Als tijdens de controle blijkt dat bepaalde zaken niet goed hersteld zijn dan zal de huismeester deze kosten bij u in rekening brengen. Dit geldt eveneens voor ontbrekende sleutels en toegangspassen.

Overname van goederen

Voor de overname van goederen (zoals laminaat of raambekleding) moet het ‘overname formulier’ ingevuld worden. Het overname formulier ontvangt u van ons bij de schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. U maakt zelf afspraken met de nieuwe huurder over de overname van goederen. Twinta speelt hierin geen rol. De nieuwe huurder is na de ondertekening van het formulier verantwoordelijk voor de overgenomen goederen.

Als er geen overname van goederen plaats vindt dan moet de woning schoon en leeg opgeleverd worden. Als de woning niet leeg is dan worden de kosten die door Twinta gemaakt zijn, bij u in rekening gebracht.

Hoofdkantoor

Twinta hoofdkantoor
 
Twinta
H.Hartstralaan 100
7555 PJ  Hengelo
Postbus 506
7550 AM Hengelo