Wijzigen aantal personen


Indien het aantal bewoners wijzigt is het belangrijk dat dit doorgegeven wordt aan Twinta.

Naar informatieTerug naar overzicht

Wijzigen aantal personen

U kunt verschillende wijzigingen aan Twinta doorgeven via onderstaande formulieren.

Medehuurder

Het kan zijn dat er een overeenkomst wordt gesloten met één huurder maar dat na verloop van tijd een ander persoon van rechtswege medehuurder wordt. Dit is het geval indien de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet: de persoon is een echtgenoot of geregistreerd partner en de betreffende woning is het hoofdverblijf van deze persoon.

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een huurder en is dus ook hoofdelijk aansprakelijk vanaf het moment van medehuurschap.

Medebewoner

Wanneer geen sprake is van een persoon die van rechtswege medehuurder wordt kan een verzoek tot inwoning (medebewoner) worden ingediend. De medebewoner kan geen rechten en plichten ontlenen aan de huurovereenkomst. Voor inwoning dient u toestemming te vragen.

Een persoon betrekt de woning

Wanneer een medehuurder de woning betrekt kan dit worden doorgeven via het onderstaande formulier. Ook een verzoek tot inwoning kan via het onderstaande formulier worden aangevraagd. Dit formulier dient afgegeven te worden op het kantoor van Twinta. De medehuurder of medebewoner dient aanwezig te zijn en zijn/haar legitimatie te tonen aan de medewerker van Twinta. Wanneer het gaat om een medehuurder dient de akte waaruit blijkt dat hij/zij getrouwd of geregistreerd partner van de hoofdhuurder is, getoond te worden aan de medewerker van Twinta.

Een persoon betrekt de woning

 

 

Hoofdkantoor

Twinta hoofdkantoor
 
Twinta
H.Hartstralaan 100
7555 PJ  Hengelo
Postbus 506
7550 AM Hengelo